Motricitat orofacial

18 de març de 2017

L’especialista en Motricitat Orofacial actua prevenint, habilitant o rehabilitant les funcions de l’aparell estomatognàtic i els hàbits orals nocius (parafuncions). Atén pacients de totes les edats i amb alteracions de la parla d’origen fonètic i fonològic, post operats de cirurgia ortognàtica, traumatismes craniofacials, disfuncions d’ATM, malformacions i síndromes amb alteracions craniofacials, càncer de cap i coll, respiració oronasal, neonats prematurs, disfàgia, paràlisis facials, paràlisis cerebral, malalties neuromusculars, cremades orofacials i cervicals i fins i tot amb pacients amb VIH.

Comparteix: