Oclusió i ATM

31 de gener de 2019

L' Articulació Temporo-mandibular (ATM) connecta la mandíbula amb el crani. Això fa possible que puguem obrir i tancar la boca, gesticular, parlar i menjar.

Una mala posició de l’ATM pot alterar aquestes funcions. Les causes poden ser diverses, com la mala posició de les dents, l’estrès, mastegar xiclet, prémer les dents (bruxisme) o mossegar bolígrafs, entre altres.

Quins símptomes presenta?

La disfunció masticatòria presenta els següents símptomes:

  • Dolor a la mandíbula i prop de les orelles.
  • Espetecs en obrir o tancar la boca
  • Bloqueig de la mandíbula en badallar.
  • No poder obrir bé la boca.

Com es poden prevenir les patologies de l'ATM?

La posició de les dents dins de la boca és crucial en l’origen de la disfunció de l’ATM. Les revisions periòdiques per veure l’evolució del moviment dental són importants. 

En cas d’extracció de peces dentals, és convenient substituir-les. L’ ‘objectiu és que no es produeixin canvis de la mossegada.

I per descomptat, quan hi hagi hàbits poc saludables, com ara mossegar bolígrafs o serrar les dents, caldrà corregir-los.

És força freqüent que els problemes de l’articulació temporomandibular siguin causades per l’acte de pressionar les dents. És el que es coneix com a bruxisme.

Es tracta d’un acte involuntari que es fa sobretot quan dormim i que pot ocasionar un desgast a les dents, mobilitat dental i dolor a l’articulació.

Quins són els tractaments de l'Articulació Temporo-Mandibular?

Una de les solucions quan la causa és el bruxisme és col·locant  una fèrula de descàrrega per dormir. La fèrula protegirà les dents i relaxarà la musculatura de la zona. Si ja s’ha produït un desgast de les dents, aconsellem restaurar-les mitjançant obturacions o fundes.

Si les dents es mouen, es poden protegir mitjançant una fèrula de fixació que es col·loca a la cara interna de les dents.

Altres vegades, caldrà una cirurgia mínimament invasiva per corregir aquesta disfunció.

A Marcè&Sagarra Centre Dental comptem amb un especialista en cirurgia maxil·lofacial per tractar les patologies de l’ATM.