ODONTOLOGIA GENERAL i CONSERVADORA

30 de gener de 2019

És la part de l’odontologia que es dedica a fer un diagnòstic acurat de tota la boca en general mitjançant radiografies periapicals i ortopantomografies bucals.

Es restauren les peces dentals que tenen càries o alguna fractura o anomalia de les seves estructures.

Es realitza mitjançant empastaments o obturacions realitzats amb diferents materials, però la tendència actual és utilitzar el compòsit, una resina amb una gran resistència i un alt poder estètic que confereix a la peça dental un aspecte natural.