Cirurgia maxil·lofacial

31 de gener de 2019

La cirurgia maxil·lofacial és l’especialitat mèdico-quirúrgica que s’ocupa de la prevenció, l’estudi, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les patologies de la cavitat bucal i de la zona craniofacial. També de les estructures cervicals relacionades directa o indirectament amb l’estructura craniofacial.

Aquestes són les intervencions més freqüents:

Extraccions dentals complexes: Poden ser peces incloses dins dels maxil·lars o restes radiculars (arrels). També comprèn pacients amb malalties sistèmiques importants, pacients que han patit radioteràpia recentment o amb transtorns de la coagulació.

Cirurgia preprotèsica: Són intervencions que es realitzen prèviament a la col·locació d’una pròtesi. Consisteix en el condicionament de la geniva o de l’os maxil·lar o mandibular per facilitar per la correcta adaptació de la pròtesi. 

Cirurgia dels frenets: Quan els nens pateixen alteracions de la parla, malposicions dentals o dificultat per la correcta posició de les dents, motivades pels frenets labials o lingual. Aquesta intervenció és de poca durada i es realitza amb anestèsia local.

Extracció de quists i tumors benignes: Presenten una etiologia molt diversa. Poden originar-se d’infeccions latents en peces dentals en mal estat, de dents retingudes dins de l’os o d’estructures embrionàries. Dintre la cavitat bucal també poden produir-se tumors benignes tals com lipomes, fibromes o petits angiomes. El tractament d’aquests processos serà l’extirpació de la lesió i la realització d’una biòpsia per part d’un anatompatòleg.