Pròtesis bucals

26 de gener de 2019
La falta de dents ocasiona problemes funcionals, masticatoris i estètics en les zones anteriors de la boca. Tenim dos sistemes de substitució dental: – Pròtesi fixa: A la que també anomenem funda (si és una dent) o pont (si es tracta de vàries dents). Consisteix en llimar i rebaixar les dents veïnes de la zona en la que falten les dents. D’aquesta manera les dents falses quedaran subjectes i es recolzaran a les dents llimades pel davant i darrere a la zona a substituir. Aquest tipus de pròtesi fixa sobre la dent és còmoda i duradora, però no tant com els implants dentals. Per a poder realitzar-la, cal tenir les dents en bones condicions. És ideal col·locar tres dents seguides, ja que si en falten més la possibilitat de fractura del pont és molt més elevada. – Pròtesi amovible: És un aparell amb dents a sobre i uns ganxos que es recolza a la geniva i la mucosa per tal que la persona que ho porta s’ho pugui treure i posar. La mida del suport a la geniva i a la mucosa depèn del nombre de dents que porti, i pot ocupar tot el paladar. A més del recolzament mucós també porta uns ganxos de subjecció a les dents veïnes. Quan se substitueixen totes les dents s’anomena pròtesi completa.