Implants dentals

31 de gener de 2019

És la substitució de les peces dentals perdudes mitjançant la col·locació d’ implants.

Un implant és un cargol de titani pur que ha estat sotmès a un tractament especial a la seva superfície per garantir l’osteointegració a l’os. Es tracta d’una pròtesi mèdica biocompatible, apta per a ser implantada en el cos humà i per tant sotmesa als més estrictes controls sanitaris des de la seva fabricació fins a la col·locació a la boca del pacient.

Una peça dental restaurada amb un implant consta de 3 parts: el cargol, el connector i  la corona o funda. És una peça d’alta precisió dissenyada per resistir forces considerables sobretot durant el procés de masticació.

Tipus de pròtesis sobre implants

Quan falten una o vàries peces:

Col·loquem un o més implants per posar fundes o corones fixes de metall-ceràmica o totalment de ceràmica.

Característiques:

Quan falten totes les dents d’una arcada:

Oferim diverses opcions de rehabilitació:

1. Col·locació de 6 a 10 implants

Col·locació de 6 a 10 implants per fer una pròtesi totalment fixa de metall-ceràmica.

2. Col·locació de 5 a 8 implants per fer una pròtesi totalment fixa

Col·locació de 5 a 8 implants per fer una pròtesi totalment fixa de metall-resina (pròtesi híbrida)

Tant una opció com l’altra:

Característiques: 

3. Col·locació de 2 a 4 implants per tal de fer una pròtesi de resina fixa

Aquesta pròtesis pot ser retirada pel pacient per tal de poder-la netejar.

4. Càrrega immediata en 24 hores

La càrrega immediata és aquella en la que un pacient es pot sotmetre a un tractament d’impants dentals posterior a la cirurgia i gaudir de les pròtesis fixes en 24 hores. Per a aquest tipus de tractament cal un estudi clínic previ i la col·laboració i la dedicació d’un equip mèdic especialitzat en aquest camp de l’odontologia.

5. Cirurgia ortognàtica (àmbit hospitalari).

La cirurgia ortognàtica engloba els tractaments que tenen com a objectiu corregir les anomalies en les estructures de la mandíbula i el maxil·lar superior. Aquesta especialitat la fem en àmbit hospitalari amb el nostre especialista en cirurgia maxil·lofacial Dr. Marc Espino Segura-Illa.

La cirurgia ortognàtica pot incloure una combinació de procediments com són:

La cirurgia ortognàtica permet tractar: