Odontopediatria

26 de gener de 2019

És l’especialitat encarregada de tractar els nens. Detecta possibles anomalies de la posició dels maxil·lars i les dents i realitza el tractament restaurador en cas necessari

El tractament restaurador consta de:

– Tractar els traumatismes dentals

– Utilitzar els segelladors de fissures: S’obturen lleument els solcs i les fissures dels queixals per evitar que el menjar quedi retingut i per tant, l’aparició de càries. Aquesta tècnica s’aplica en els primers queixals nous a partir de la seva erupció (7 anys).

– Tractar les càries ja produïdes en les dents de llet.

És aconsellable la visita del nen/a a l’odontòleg des dels 2 anyss i mig i fer visites anuals on se’ls explori la boca i se’ls faci un ensenyament d’higiene bucal, tant als nens com als pares.

El nen/a pren confiança al dentista i per tant les següents visites són cada vegada amb menys estrès, afavorint l’èxit de futurs tractaments.