Extracció de queixals del seny

Extracció de queixals del seny

L’extracció dels queixals del seny és una intervenció en què s’extreuen un o més d’aquests molars per tal de corregir els problemes bucodentals que se’n puguin derivar. Depenent del grau de complexitat, aquesta extracció l’ha de fer un cirurgià especialista en cirurgia oral i maxil·lofacial.