Per què NO ÉS GRATUÏTA la 1a visita a la nostra clínica dental

Per què no fem 1a visita gratuïta

Actualment, nombroses clíniques dentals ofereixen la primera visita sense cap cost. Aquesta tendència fa que cada vegada més pacients considerin que la primera consulta dental no s’hauria de pagar. No obstant això, alguns professionals del sector mantenim una opinió diferent sobre aquesta pràctica i no oferim visites gratuïtes.

En aquest article us expliquem els motius:

En primer lloc perquè creiem que els motius darrere aquesta estratègia són principalment comercials. Algunes clíniques no cobren la primera visita perquè esperen obtenir un benefici econòmic major més endavant. A Marcè&Sagarra la primera visita és una de les més importants, ja que normalment és quan fem el diagnòstic inicial i realitzem les proves necessàries per establir un pla de tractament personalitzat i efectiu.

Sovint, la pràctica d'oferir visites gratuïtes és una característica de models que busquen mercantilitzar l'odontologia

En segon lloc perquè creiem que el coneixement i l’atenció de qualitat han de ser valorats i remunerats, com qualsevol altre servei professional. Per això considerem que la pràctica d’oferir visites gratuïtes és una característica de models que busquen mercantilitzar l’odontologia a través del baix cost i, tot sigui dit, la baixa qualitat. Nosaltres no ens identifiquem amb aquest enfocament. De fet, pensem que per mantenir el nivell de qualitat que oferim, cal cobrar pels nostres serveis; altrament, hauríem de comprometre la qualitat per alguna altra banda.

Encara que al principi pugui semblar que el pacient es beneficia de no pagar, en realitat, el que s'obté d'una consulta gratuïta poques vegades és exclusivament basat en criteris mèdics.

Per acabar, volem afegir que a Marcè&Sagarra Centre Dental no tenim comercial dental. Els pressupostos els fem els i les doctores segons el que considerem mèdicament més apropiat. En haver cobrat per la consulta, no necessitem recuperar costos a través del tractament, cosa que no passa quan la consulta és suposadament gratuïta i es tendeix al sobrediagnòstic. Els pacients saben que el que se’ls hi recomana és el que honestament considerem millor per a ells.

Esperem haver aclarit aquesta qüestió que sovint genera interrogants.
Eva Marcè & Mariona Sagarra
Odontòlogues