La salut cardiovascular comença per la boca

Actualment hi ha a la població un percentatge molt elevat de pacients que pateixen malaltia periodontal. La malaltia periodontal és un procés infecciós bucal de tipus bacterià que en casos greus pot acabar amb la pèrdua de les dents, ja que les seves estructures de suport (os i genives), pateixen aquest atac bacterià i inicien un procés inflamatori inicial acabant amb una destrucció d’aquests.

Els pacients amb aquesta malaltia periodontal tenen més risc de presentar un episodi coronari i tot i que no es pot afirmar que en sigui la causa, el que està clar és que la seva vinculació existeix. I no només això, sinó que els pacients amb periodontitis “més agressives”, normalment aquelles que es desenvolupen a edats més joves, són els que tenen més risc de patir un problema cardiovascular en un futur. De fet, diferents estudis dels últims quinze anys asseguren que hi ha una disminució de problemes arterioescleròtics després de realitzar el tractament periodontal.


La vinculació entre malaltia periodontal i cardiovascular és més estreta quan a les malalties cardiovasculars hi ha dany a les artèries.A les malalties periodontals s’allibera gran quantitat de factors inflamatoris que poden dipositar-se en diferents òrgans. I un inadequat estil de vida es troba a la base d’alguns trastorns periodontals i en l’origen d’importants malalties periodontals, pel que un canvi d’hàbits quotidians ajudaria a prevenir-les conjuntament.


Per això és necessari conscienciar la població de la importància de cuidar la salut bucal mantenint un control adequat de la seva higiene, donat que això incidirà a una millora de la salut cardiovascular. La ràpida detecció per un periodoncista u odontòleg evita tractaments costosos, a més dels beneficis que ofereix en general.


Recomanacions per a pacients amb malaltia periodontal

Donat que hi ha una alta prevalença de malalties cardiovasculars, no és infreqüent que a la consulta de l’odontòleg es presentin pacients amb aquest trastorn.
Així que cal tenir en compte algunes recomanacions:

  • No és necessari suspendre temporalment el tractament antiagregant plaquetari (com l’aspirina per exemple) perquè necessiti una intervenció quirúrgica bucal.
  • Els pacients amb insuficiència cardíaca no requereixen precaucions especials a l’hora de realitzar-se tractaments dentals rutinaris.
  • En pacients amb valvulopaties que compten amb pròtesi mecànica, han de mantenir l’anticoagulant de per vida, pel que l’odontòleg li prescriurà un antibiòtic abans del tractament periodontal. Cal, però, fer una valoració específica de la coagulació.
  • El marcapassos i el desfibril·lador automàtic implantable pot patir interferències amb algun aparellatge odontològic, per això s’ha d’avisar al seu odontòleg.


Eliminar la placa bacteriana

Cal seguir sempre la mateixa rutina. Començar per la part externa de les dents d’un costat i acabar amb l’altra. Continuar per la part interna d’un costat i de l’altre. Per últim també cal raspallar la part per on mosseguem (la cara oclusal). Repetir el mateix a la part inferior.Netejar diàriament la part dorsal de la llengua de darrere cap endavant. Es pot utilitzar un netejador lingual específic.
Amb el raspall elèctric cal col·locar-lo sobre de cada dent recolzat a la línia de les genives, sense realitzar cap moviment de raspallat. Cal raspallar les dents i els molars d’un en un.
Amb raspall manual cal col·locar el raspall en angle de 45º recolzat a la línia de les genives i fer moviments curts sense fer pressió (en vertical o fent moviments circulars) i per la cara de la masticació, fer moviments de davant a darrere.
Tant si és manual com elèctric cal canviar-lo cada tres mesos o quan les cerres del raspall estiguin obertes o desgastades, per assegurar la seva efectivitat.
Cal raspallar-se despès de cada àpat i cal netejar i assecar el raspall després del seu ús.
Quan utilitzem només el raspall dental, deixem de netejar el 40% de la superfície de les nostres dents. Cal netejar les zones interproximals (són les cares de les dents que contacten entre elles). Per això és important utilitzar fil o seda dental i els raspalls interproximals. Els raspalls interproximals tenen diferents mides en funció de l’espai que hi hagi entre les dents. Cada mida sol diferenciar-se amb un color diferent. El seu dentista li recomanarà quin és el més adient en cada cas.

Dra. Eva Marcè.Dra. Mariona Sagarra i Dra. Mariona Sagarra. 

CENTRE DENTAL MARCÈ I SAGARRA.