Fractures dentals en nens i en adults

Les fractures dentals es produeixen per trencaments o caigudes d’una o de part d’una dent a causa d’un cop. Aquestes fractures poden esdevenir-se tant a les dents temporals com a les permanents i en cada cas el tractament variarà. Us ho expliquem.

La causa més comuna d’una fractura dental són les caigudes, els esports de contacte i els cops. Altres causes són les càries en estat avançat, per una descalcificació de la peça dental, per desgast, desmineralització o per l’hàbit de serrament dental diürn i/o nocturn.

Les fractures poden ser de diversos tipus, us exliquem quins

Les fractures es classifiquen en funció de la seva profundita. És a dir, si només afecta la corona de la dent o si a més, també ho fa a l’arrel. El tractament varia en funció de la profunditat de la fractura. En els casos més superficials només caldrà una reconstrucció. En d’altres, caldrà fer una endodòncia de la peça quan la fractura hagi afectat el nervi de la peça en qüestió.

Hi ha casos en què la fractura és tan extensa que posteriorment caldrà posar una funda. Si la fractura afecta l’arrel de la dent, moltes vegades no es podrà recuperar i caldrà procedir a l’extracció de la peça afectada.

A part de les fractures també ens podem trobar amb peces fissurades. Aquestes a vegades passen desapercebudes, quan visualment no es veu que falti cap tros de dent. Poden ser asimptomàtiques i passar desapercebudes durant molt de temps o, en canvi, ser doloroses als canvis de temperatura i a la masticació (en funció de la profunditat de la fissura). Si les fissures no generen cap molèstia, es pot segellar la superfície de l’esmalt per evitar molèsties. En canvi, si hi ha molt dolor, és probable que afecti el nervi i que sigui necessari tractar-ho, tot i que cal avançar que sovint té mal pronòstic i sovint s’acaba perdent la dent.

FISSURA DENTAL

Si la fracturada és definitiva cal anar immediatament al dentista per mirar de reimplantar-la

Per últim, es pot patir el que s’anomena una avulsió. Es produeix quan a causa d’un cop sec sobre la dent, aquesta es perd. En aquest cas, si la dent és de llet no es torna a reimplantar, ja que la peça nova la substituirà i a vegades reimplantar-la suposa que la nova pugui tenir problemes per erupcionar correctament. En canvi, si la dent ja és definitiva, és important recuperar-la posant-la en sèrum, llet o saliva, sense manipular-la i anar al dentista immediatament per tal de reimplantar-la. S’estima que si passen més de dues hores, l’èxit de la reimplantació baixa en picat i que el tractament pot fracassar.

El dentista reimplantarà la dent i la ferulitzarà amb les peces contigües, tractarà el nervi i farà els controls radiològics de seguiment.

Implant dental per fractura

Per evitar fractures dentals cal:

  • – Mantenir uns bons hàbits d’higiene bucodental per evitar càries i la desmineralització de l’esmalt dental.
  • – Realitzar revisions periòdicament per diagnosticar i tractar precoçment lesions de càries, fissures, desgasts o desmineralitzacions.
  • – Vigilar amb l’ús que fem de les nostres dents. No utilitzar-les per obrir envasos, ni per tallar fils o altres objectes i vigilar amb els aliments molt durs.
  • – Si mentre dormiu estrenyeu les dents, caldrà posar-se una fèrula de descàrrega.
  • – Posar-se un protector bucal si practiqueu algun esport de contacte.

 

Eva Marcè i Mariona Sagarra
Odontòlogues de Centre Dental Marcè&Sagarra