Són gratuïts a la teva clínica dental la primera visita i el pressupost?


A moltes ofertes de tractaments dentals es parla d’una “primera visita gratuïta”. La publicitat ho presenta com quelcom fàcil i lògic, però el pacient pot pensar: Per què no em poden donar un pressupost sense la visita prèvia i ja està? Per què no em diuen el que em costarà el tractament i jo després prenc la decisió?

Abans que res, caldria considerar dos aspectes: D’una banda, la importància de la primera visita. I tot seguit caldrà preguntar-nos si es pot elaborar un pressupost després d’una “ullada ràpida” al pacient.

De la resposta que en donem surt el concepte que tenim del tractament odontològic. Us en parlem tot seguit.

Importància de la primera visita

La primera visita té una importància primordial per a l’èxit del futur tractament. És de fet, el primer pas del tractament, en què el professional coneix el seu pacient, les seves necessitats i motivacions i sobretot l’estat de la seva salut general i bucodental. Tot això, per poder fer un diagnòstic i valorar les possibles alternatives de tractament, el seu pronòstic i el risc de complicacions. Està clar que per a la presa de decisions, seran necessàries una sèrie de proves i registres que variaran segons cada cas. Podem fer un bon diagnòstic després de “donar una ullada”, per descomptat, gratuïta? Es pot fer un pla de tractament, amb les seves corresponents despeses, sense conèixer a fons el problema i les condicions individuals de cada pacient, per abordar el seu cas de la millor manera possible?

La resposta a tot això és NO, no és possible, si és que ens prenem seriosament la feina que tenim entre les mans i el servei és honest i responsable cap al nostre pacient. Necessitem prendre’ns el nostre temps i estudiar el problema concret que cada persona presenta en venir a visitar-nos. A diferència del que hom pot pensar, no hi ha un mateix tractament estandarditzat per a tothom, sinó que fem un estudi de cada cas per donar una solució individualitzada, la millor per a les seves circumstàncies particulars.

Per tot això, després del primer contacte, és imprescindible realitzar moltes vegades un estudi previ, abans de poder avaluar les possibilitats de tractament i els seus respectius costos.

En què consisteix un estudi inicial?

Sense voler allargar-nos massa en el tema, considerarem els següents punts per tal que us feu una idea del que es necessita abans de poder lliurar un pla de tractament i un pressupost definitius:

Estat de salut


Mitjançant un qüestionari mèdic, repassem l’estat dels diferents sistemes del pacient, així com les al·lèrgies o la medicació que pren. Sovint, es requereix una analítica i a vegades una entrevista amb un facultatiu, prèviament a la nostra possible intervenció.

Diagnòstic odontològic
Avaluació de la malaltia bucodental present, que sol requerir una sèrie de radiografies, estudi de models i diferents mesures i proves en boca.

Estètica

Avaluació del somriure i l’estat de les dents de l’àrea estètica. Registres fotogràfics. A vegades es necessita prefigurar el resultat amb un muntatge provisional de dents en cera per poder decidir què és el que convé canviar per obtenir el resultat més adequat.

Pròtesis i implants

Aquí l’estudi de models i l’encerat són clau. En tots els casos de falta de dents s’ha de veure amb un estudi radiogràfic tridimensional (TC) el volum i densitat de l’os i decidir la millor posició dels futurs implants. Per tot això es necessiten planxes específiques i guies quirúrgiques que ha d’elaborar el laboratori.

Ortodòncia

No tots els aparells d’ortodòncia serveixen per al mateix. S’ha de calcular la posició de les dents respecte a l’esquelet facial (cefalometria), mesurar amb exactitud els espais per decidir quin tipus de mecànica se seguirà, si es necessitaran o no extraccions i la retenció i l’estabilitat que tindran els nostres resultats a llarg termini.

Decisions informades

Per últim, abans de prendre les decisions de tractament, es requereix una sessió conjunta en la què es presentaran els resultats de l’estudi previ, explicats sense tecnicismes, per tal que el pacient pugui entendre’ls i valorar-los. Es fan les propostes de tractament més apropiades, argumentant els pros i els contres. Ens prenem el nostre temps, tot el que el pacient necessita, per entendre bé les propostes.

I una vegada exposada tota la informació, és el pacient qui decideix l’estratègia de tractament que veu més convenient. D’aquesta manera és coresponsabilitza del seu tractament, dels seus avantatges, riscos, cost i del seu manteniment a llarg termini.

Així és com hauria de fer-se l’odontologia actual, al marge de l’onada consumista-publicitària.

Centre Dental Marcè i Sagarra.